O spotkaniach
Celem spotkań jest ukształtowanie właściwego spojrzenia na podstawowe aspekty wiary katolickiej. Istotnym jest wskazanie roli rozumu w wierze, która jest dzisiaj często pomijana. Wskazuje na to tytuł cyklu: Fides et ratio – wiara i rozum. Spotkania mają charakter konferencji, po których następuje seria pytań do Prowadzącego. Prelegentami są wykładowcy warszawskich uczelni.
Tematy spotkań
 1. Czemu wiara potrzebuje rozumu? – 27 IX 2018
  prof. Artur Andrzejuk
 2. O tym, co jest. – 25 X 2018
  dr Michał Zembrzuski
 3. O osobie. – 22 XI 2018
  prof. Artur Andrzejuk
 4. O Bogu. – 24 I 2019
  ks. Łukasz M. Kadziński
 5. O dramacie chwili obecnej. – 28 II 2019
  dr Andrzej Mazan
 6. O uczuciach. – 28 III 2019
  dr hab. Magdalena Płotka
 7. O cnotach. – 24 IV 2019
  dr Dawid Lipski
 8. O przyjaźni. – 23 V 2019
  dr Izabella Andrzejuk
 9. O decyzjach. – 27 VI 2019
  prof. Artur Andrzejuk
Tematy spotkań
Lp Tytuł konferencji Prelegent Termin Nagranie
1 Czemu wiara potrzebuje rozumu? prof. Artur Andrzejuk 27 IX 2018
2 O tym, co jest. dr Michał Zembrzuski 25 X 2018
3 O dramacie chwili obecnej. 22 XI 2018
4 Kim jest Bóg? 13 XII 2018
5 Kim jest człowiek? 24 I 2019
6 O cnotach. 28 II 2019
7 O uczuciach. 28 III 2019
8 O decyzjach. 25 IV 2019
9 O miłości. Między uczuciem a postawą. 23 V 2019
10 O modlitwie 27 VI 2019
Prelegenci

ks. mgr lic. Łukasz M. Kadziński

Kapłan Archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Urodzony w 1977 roku, wyświęcony w 2002 r. Ukończył Studia Teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, następnie uzyskał stopień licencjata na Wydziale Teologii UKSW, obecnie jest na studiach doktoranckich z mariologii. Prelegent licznych konferencji naukowych, w szczególności dotyczących chrześcijańskiego kształcenia dzieci i młodzieży. Od 17 lat prowadzi wspólnotę rodzin. Doradca duchowy w Fundacji Dobrej Edukacji “Maximilianum”.

prof. Artur Andrzejuk

Filozof, profesor UKSW oraz Polskiego Uniwesytetu na Obczyźnie. Od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Interesuje się dziejami arystotelizmu, neoplatonizmu i tomizmu. Bada filozoficzne aspekty w najstarszych polskich tekstach religijnych i literackich. Zgłębiając klasyczną teorię człowieka podejmuje zagadnienie uczuć, problematykę relacji osobowych, sprawności i cnót moralnych; problem sumienia i podejmowania decyzji.

dr Izabella Andrzejuk

Filozof, współpracownik naukowy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Obroniła rozprawę doktorską na temat: „Filozofia moralna Tomasza z Akwinu na tle etyki Arystotelesa” Zajmuje się badaniem m.in. historii filozofii, arystotelizmu, tomizmu oraz klasycznej teorii człowieka. Przez 5 lat pełniła funkcję redaktor naczelnej Serii Wydawniczej NAVO, specjalizującej się w publikowaniu prac zakresu filozofii chrześcijańskiej i religii katolickiej.

dr hab. Magdalena Płotka

Adiunkt w Instytucie Filozofii (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tłumacz wybranych pism św. Tomasza z Akwinu. Uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego: „Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku”. Obszarami jej badań są: historia filozofii XIV i XV wieku, gramatyka spekulatywna oraz spór realizmu z nominalizmem.

dr Andrzej Mazan

Adiunkt na Wydziale Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracę doktorską z pedagogiki poświęcił Sodalicjom Mariańskim i ich roli wychowawczej. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i konferencjach naukowych, jest też autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem szkół różnych typów i szczebli, obecnie kieruje Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach. Stały felietonista „Naszego Dziennika”. Mąż i ojciec ósemki dzieci.

dr Michał Zembrzuski

Wykładowca UKSW, profesor filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Łomżyńskiej. Przedmiotem jego badań są historia filozofii, antropologia filozoficzna oraz starożytna i średniowieczna metafizyka i teoria poznania. Pełni funkcję sekretarza „Rocznika Tomistycznego” wydawanego przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne. Otrzymał stypendium w ramach grantu przyznanego przez Centre for Philosophy of Religion z Uniwersytetu Notre Dame z USA oraz przez Fundację Templetona.

dr Dawid Lipski

Etyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, współpracownik naukowy afiliowany do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaktor działu Filozofia półrocznika „Pro Fide, Rege et Lege”, członek zarządu Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej. Przedmiotem jego badań są m.in. filozofia średniowieczna, filozofia człowieka, tomizm, augustynizm i neoaugustynizm. Jego prace, doktorska oraz magisterska, zostały nagrodzone wyróżnieniem.
Galeria
Informacje
Lokalizacja

Parafia pw. Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Natolinie przy ul. Stryjeńskich 21.

Konferencje odbywają się w Sali Kolumnowej w domu parafialnym znajdującym się obok kościoła.

Czas

Czwarte czwartki miesiąca, godz. 19.30.

Spotkania trwają ok. 1,5 godz.

Koordynator

ks. Jacek Gomulski