Najbliższe spotkanie Parafialnej Szkoły Wiary odbędzie się w czwartek, 24 stycznia 2019 r.
Temat prelekcji: O Bogu.
O spotkaniach
Celem spotkań jest ukształtowanie właściwego spojrzenia na podstawowe aspekty wiary katolickiej. Istotnym jest wskazanie roli rozumu w wierze, która jest dzisiaj często pomijana. Wskazuje na to tytuł cyklu: Fides et ratio – wiara i rozum. Spotkania mają charakter konferencji, po których następuje seria pytań do Prowadzącego. Prelegentami są wykładowcy warszawskich uczelni.
Tematy spotkań
 1. Czemu wiara potrzebuje rozumu? – 27 IX 2018
  prof. Artur Andrzejuk
 2. O tym, co jest. – 25 X 2018
  dr Michał Zembrzuski
 3. O osobie. – 22 XI 2018
  prof. Artur Andrzejuk

Tematy kolejnych prelekcji:

 • O dramacie chwili obecnej.
 • Kim jest Bóg?
 • Cnoty
 • Uczucia
 • Decyzje
 • Modlitwa
 • Miłość. Między uczuciem a postawą.
Tematy spotkań
Lp Tytuł konferencji Prelegent Termin Nagranie
1 Czemu wiara potrzebuje rozumu? prof. Artur Andrzejuk 27 IX 2018
2 O tym, co jest. dr Michał Zembrzuski 25 X 2018
3 O dramacie chwili obecnej. 22 XI 2018
4 Kim jest Bóg? 13 XII 2018
5 Kim jest człowiek? 24 I 2019
6 O cnotach. 28 II 2019
7 O uczuciach. 28 III 2019
8 O decyzjach. 25 IV 2019
9 O miłości. Między uczuciem a postawą. 23 V 2019
10 O modlitwie 27 VI 2019
 
Prelegenci

prof. Artur Andrzejuk

Filozof, profesor UKSW oraz Polskiego Uniwesytetu na Obczyźnie. Od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Interesuje się dziejami arystotelizmu, neoplatonizmu i tomizmu. Bada filozoficzne aspekty w najstarszych polskich tekstach religijnych i literackich. Pisał o podstawach etyki i pedagogiki, a także o etyce zawodowej. Obecnie, badając klasyczną teorię człowieka podejmuje zagadnienie uczuć, problematykę relacji osobowych, sprawności i cnót moralnych; problem sumienia i podejmowania decyzji.

dr Michał Zembrzuski

Wykładowca UKSW, profesor filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Łomżyńskiej. Przedmiotem jego badań są historia filozofii, antropologia filozoficzna oraz starożytna i średniowieczna metafizyka i teoria poznania. Pełni funkcję sekretarza „Rocznika Tomistycznego” wydawanego przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne. Otrzymał stypendium w ramach grantu przyznanego przez Centre for Philosophy of Religion z Uniwersytetu Notre Dame z USA oraz przez Fundację Templetona.
Galeria
Informacje
Lokalizacja

Parafia pw. Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Natolinie przy ul. Stryjeńskich 21.

Konferencje odbywają się w Sali Kolumnowej w domu parafialnym znajdującym się obok kościoła.

Czas

Czwarte czwartki miesiąca, godz. 19.30.

Spotkania trwają ok. 1,5 godz.

Koordynator

ks. Jacek Gomulski